JINGART 2021: Beijing

Beijing Exhibition Center, 10 - 13 June 2021 

Artist:He An, Hu Weiyi, Li Jingxiong, Manuel Mathieu, Annie Morris, Gideon Rubin, 

Charles Sandison, Alexander Tinei, Barthélémy Toguo, Claude Viallat, Wang Yi, Xue Ruozhe, Yang Maoyuan, Zhu Rixin.