ART SHENZHEN 2016: SHENZHEN

Hall 6 (Art Hall), Shenzhen Convention & Exhibition Center, 16 - 19 September 2016 

Artists: Barthélémy Toguo, Chen Han, Hao Shiming, He An, Huang Yan, Lu Chao, Peng Jian, Zhang Shujian, Zhao Xuebing