ART SHENZHEN 2017: SHENZHEN

Hall 6 Convention& Exhibition Center, 15 - 18 September 2017
Hall 6 Convention& Exhibition Center C06-07 http://www.artshenzhen.com/

Artists: Barthélémy Toguo, Jean Charles Blais, Chen Han, Hao Shiming, He An, Jiang Zhi, Li Jingxiong, Lu Chao, Wang Yi, Yu Yang, Zhu Rixin