Nanjing Art Fair 2020: NANJING

NANJING INTERNATIONAL EXPO CENTER HALL 2, 14 - 17 December 2019 

Artists: Hu Weiyi, Li Jingxiong, Charles Sandison