Guangzhou Contemporary Art Fair 2020 : Guangzhou

Guangzhou Haixinsha Exhibition Hall, 16 - 20 December 2020 

Artist:Romain Bernini, Hu Weiyi, Lu Chao, Manuel Mathieu, Claude Viallat, Yun Yongye and Zhu Rixin