Art Shenzhen 2020: SHENZHEN

Hall 6 (Art Hall), Shenzhen Convention & Exhibition Center, 10 - 13 September 2020 

Artist:Romain Bernini, Hu Weiyi, Lin Shan, Manuel Mathieu, Claude Viallat, Wang Yi, Yang Maoyuan, Yang Yongliang, Zhu Rixin