ART SHENZHEN 2017: SHENZHEN

Hall 6 Convention& Exhibition Center, 15 - 18 September 2017 

Artists: Barthélémy Toguo, Jean Charles Blais, Chen Han, Hao Shiming, He An, Jiang Zhi, Li Jingxiong, Lu Chao, Wang Yi, Yu Yang, Zhu Rixin