WEST BUND 2017: SHANGHAI

2599 Longteng Avenue, Xuhui District, Shanghai, 10 - 11 November 2017
2599 Longteng Avenue, Xuhui District, Shanghai T6 http://www.westbund.com/cn/

Artists: Romain Bernini, Chen Han, Zhang Shujian