WEST BUND 2017: SHANGHAI

2599 Longteng Avenue, Xuhui District, Shanghai, 10 - 11 November 2017 

Artists: Romain Bernini, Chen Han, Zhang Shujian