JINGART 2018: BEIJING

17 - 20 May 2018
Beijing Quanyechang, No.17 Langfangtoutiao 2F09 http://www.art021.org/

Artists: Hao Shiming, Peng Jian, T'ang Haywen, Claude Viallat, Wang Yi, Zhu Rixin