ART SHENZHEN 2018: SHENZHEN

Shenzhen Convention& Exhibition Center, 14 - 17 September 2018
Shenzhen Convention& Exhibition Center B19 http://www.artshenzhen.com/

Artists: Romain Bernini, Gao Weigang, He An, Hu Weiyi, Li Jingxiong, Liu Bolin, Lu Chao, Barthélémy Toguo, Claude Viallat, Zhu Rixin