Jingart 2019: BEIJING

Beijing Exhibition Center, No.135 Xizhimen Outer St., 30 May - 2 June 2019
Beijing Exhibition Center, No.135 Xizhimen Outer St. A08 http://www.jingart.com.cn/

Artist: Elias Crespin, Lee Jin Woo, Lu Chao, Manuel Mathieu, Ivan Messac, Pan Xiaorong, T'ang Haywen, Tong Biao, Barthélémy Toguo, Yang Yongliang