Jingart 2019: BEIJING

Beijing Exhibition Center, No.135 Xizhimen Outer St., 30 May - 2 June 2019 

Artist: Elias Crespin, Lee Jin Woo, Lu Chao, Manuel Mathieu, Ivan Messac, Pan Xiaorong, T'ang Haywen, Tong Biao, Barthélémy Toguo, Yang Yongliang