Tank Shanghai 2019: SHANGHAI

2038 Long Feng Ave Xuhui District, Shanghai, 12 - 15 September 2019
2038 Long Feng Ave Xuhui District, Shanghai B27 http://qiaocollection.com/tank-shanghai/

Artist: Hu Weiyi, Wang Yi